Obec klokočná


Veřejné vyhlášky a nařízení

Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 23. 3. 2016

Rok 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 28. 1. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Klokočná ze dne 28. 1. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná ze dne 25. 2. 2015

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy v obci Mukařov ze dne 17. 12. 2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy v obci Světice ze dne 17. 12. 2014

Rok 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o systému komunitního kompostování ze dne 31. 8. 2011
Směrnice obce Klokočná č. 2/2011, o zajišťování realizace vodovodních řadů, na které nejsou poskytnuty finanční dotace, a realizace na ně připojovaných vodovodních přípojek
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místních poplatcích ze dne 11.5.2011, Příloha č. 1
Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.3/2011, ze dne 3.3.2011 byla zrušena.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 3.3.2011
Směrnice obce Klokočná č. 1/2011, o zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce ze dne 2.3.2011

Rok 2010

 

Rok 2009

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, o místních poplatcích z 22.6.2009
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Klokočná z 23.2.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Klokočná z 23.2.2009
Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.1/2009, ze dne 25.2.2008 byla zrušena

Rok 2008

Veřejná vyhláška, oznámení MěÚ Říčany o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Klokočná. z 20.2.2008
Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení