Obec klokočná


Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení

Archiv dokumentů z Úřední desky obce Klokočná

V roce 2011 dojde v obci Klokočná ke změně intervalu svozu odpadu. Žádáme všechny občany, kteří mají zájem o svoz odpadu na rok 2011 jinak, než v běžném týdenním intervalu, aby sdělili svoji žádost na Obecní úřad Klokočná v úředních hodinách od 18.00 – 20.00 hod. nebo oznámili na telefonní číslo: 603 836 061. Více informací zde.
 
Ing. Oldřich Kadavý z odboru technického rozvoje ROPID poskytl obci vyjádření ke změnám na lince 489. Starostka obce byla informována o změně času odjezdu školního autobusu linky 489.
 
Obecní zastupitelstvo obdrželo od několika občanů otevřený dopis, na který následně reagovalo dopisem pro občany.
 
Obecní úřad v Klokočné oznamuje, že od 15. 11. 2010 dochází ke změně úředních hodin na místním obecním úřadě. Nové úřední hodiny budou ve středu od 18.00 - 20.00 hod.
 
 
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11. listopadu 2010
Dne 11. listopadu 2010 se konalo Ustavující zasední zastupitelstva obce Klokočná, ze kterého byl vypracován výpis a zápis.
 
Informace ke kontejnerům na nebezpečný odpad
Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení