Obec klokočná


Obecní úřad

Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Vnitřní předpisy obce | Ke stažení

Složení obecního zastupitelstva

starosta: Ing. Miloslav Rovný
starosta@klokocna.eu
1. místostarosta: Petr Prokýšek
prokysek@klokocna.eu
2. místostarosta: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
habrmanova@klokocna.eu
členové: František Bašta
Jan Malý
František Mládek
Martin Pávek

Složení výborů a komisí zastupitelstva

Finanční výbor: Jan Malý – předseda
Markéta Kallmünzerová – člen
Ing. Jiří Nový – člen
Kontrolní výbor: František Mládek – předseda
Ing. Pavel Kobera – člen
Stavební komise
Ing. Arch. Tomáš Bezpalec – člen
Ing. Čeněk Kadlec - člen
Zdeněk Kuchař - člen
Jan Malý - člen
Kulturní a sociální komise Jan Malý – předseda
Veronika Kamarytová – člen
Ing. Michaela Poncarová – člen
Komise životního prostředí František Bašta – předseda
Radek Hofman – člen
Daniel Poncar – člen
Ke stažení Matice odpovědností

Další informace

typ úřadu: Obecní úřad
IČO: 00472034
kraj: středočeský
okres: Praha východ
příslušnost k pověřenému úřadu: Říčany
příslušnost ke stavebnímu úřadu: Říčany
příslušnost k matričnímu úřadu: Říčany
příslušnost k finančnímu úřadu: Říčany
adresa: Obecní úřad Klokočná
Klokočná 61
Mnichovice
PSČ 251 64
telefon: 222 352 065 (pozn. číslo je dostupné pouze v úředních hodinách)
e-mail: obec@klokocna.eu
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo transparentního účtu: 8021201 / 0100
datová schránka: payb75h
Zasedání zastupitelstva | Úřední deska |Vyhlášky a nařízení | Ke stažení