Obec klokočná


Obecní vodovod

Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná | Územní plán | Vodovod
25. 5. 2016
Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost provedla na základě objednávky obecního úřadu Klokočná studii proveditelnosti týkající se odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Klokočná:
Územní plán | Vodovod | Kanalizace