Obec klokočná


Hospodaření obce

Rok 2017

Rozpočet obce na rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2

Rok 2016

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8
Návrh rozpočtu na rok 2017

Rok 2015

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2015
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 7

Rok 2014

Rozpočtový výhled obce Klokočná na roky 2014-2019
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2013
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015 schválený na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12.2014

Rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 4

Rok 2012

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2012
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2012
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočtové opatření č. 2

Rok 2011

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011
Písemná zpráva o přijatých nápravných opatřeních k odstranění chyb a nedostatků
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5

Rok 2010

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná v roce 2010
Finální rozpočet obce v roce 2010
Rozpočet obce na rok 2010
Návrh rozpočtu obce Klokočná na rok 2010
Oznámení o úmyslu prodat akcie ve vlastnictví OU Klokočná
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3

Rok 2009

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná v roce 2009
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Klokočná v roce 2009
Finální rozpočet obce Klokočná v roce 2009
Návrh finálního rozpočtu obce Klokočná v roce 2009
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1

Rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2008
Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2008