Obec klokočná


 
 
            
 
              
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Klokočná oznamuje, že na svém veřejném zasedání dne 19. 7. 2017 bude schvalovat
  • Aktualizace Organizačního řádu orgánů obce Klokočná
  • Požární řád obce Klokočná – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
  • Rozpočtové opatření č. 3/2017
  • Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu – scénář
  • Projednání žádosti pana Františka Mládka – Návrh na pořízení změny územního plánu.
Hostinec Na Klokočné - vyhodnocení výběrového řízení
Ve středu 14. června 2017 Zastupitelstvo obce schválilo na základě doporučení výběrové komise nového nájemce Hostince na Klokočné.
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poplatky za popelnice na rok 2017 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí