Obec klokočná


 
 
            
 
              
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

Výzva k předložení nabídek na pronájem Hostince na Klokočné
Obecní úřad Klokočná, ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva obce č. U-12-2/2017 zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitou věc – Hostinec na Klokočné. Na základě tohoto záměru Obecní úřad Klokočná vydává VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK NA PRONÁJEM. Veškeré podmínky Výzvy – výběrového řízení na Nájemce (zadání) jsou obsaženy v Informačním memorandu. K Informačnímu memorandu patří také přílohy (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3.1, Příloha 3.2, Příloha 3.3, Příloha 4).
Oznámení o vyhlášení konkursu
Obec Tehovec vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkurs na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Tehovec, příspěvkové organizace.
Oznámení o vyhlášení konkursu
Obec Svojetice vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkurs na funkci ředitele(ky) Mateřské školy Svojetice, se sídlem Louňovická 358, 251 62 Svojetice.
22. putování krajinou barona Ringhoffera
12. Putování krajinou barona Ringhoffera - Pěšky, na kole i koloběžce proběhne v sobotu 22. dubna 2017 od 9.30 hod. Start v Mirošovicích u železniční stanice. Akce je součástí oslav 200. výročí narození Františka Ringhoffera.
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poplatky za popelnice na rok 2016 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí