Obec klokočná


 
 
            
 
              
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

Záměr obce Klokočná propachtovat pozemky obce
V souladu s § 39 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Klokočná U-13-2/2017 z 22. 03. 2017 zveřejňujeme záměr obce Klokočná propachtovat tyto specifikované pozemky společnosti ZEA Světice a.s., na dobu 5 let, za roční pachtovné ve výši 1.500 Kč/ha.
Veřejná prezentace nabídek
Obecní úřad Klokočná Vás zve na veřejnou prezentaci nabídek na pronájem Hostince na Klokočné, která se bude konat dne 10. 05. 2017 od 19:00 hod v sále Hostince na Klokočné. Cílem bude všechny seznámit s jednotlivými nabídkami, vyslechnout si Vaše názory a společně zvolit chtěnou verzi podnikatelského záměru, která bude potom s jednotlivými uchazeči projednávána.
 
Výzva k předložení nabídek na pronájem Hostince na Klokočné
Obecní úřad Klokočná, ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva obce č. U-12-2/2017 zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitou věc – Hostinec na Klokočné. Na základě tohoto záměru Obecní úřad Klokočná vydává VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK NA PRONÁJEM. Veškeré podmínky Výzvy – výběrového řízení na Nájemce (zadání) jsou obsaženy v Informačním memorandu. K Informačnímu memorandu patří také přílohy (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3.1, Příloha 3.2, Příloha 3.3, Příloha 4).
 
Doplnění
Zadavatel OÚ Klokočná dne 29. 03. 2017 obdržel v souladu s odstavcem 2.1.2 Doplňující informace - dotazy uchazečů Informačního memoranda následující dotaz/podnět, který zveřejňuje včetně i jeho reakce.
Na základě tohoto dotazu/podnětu současně vydává Dodatek č. 1 Informačního memoranda.
Daň z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Středočeský kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že od 28.04.2017 do 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí:
  • hromadný předpisný seznam čj. 2459014/17/2100-11460-200796,
  • hromadný předpisný seznam čj. 2459015/17/2100-11460-200796,
  • hromadný předpisný seznam čj. 2459016/17/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.
Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná
Dne 19. 4. 2017 proběhla na OÚ Klokočná první pracovní schůzka zastupitelů a členů komisí a výborů s panem architektem Plickou. O průběhu těchto schůzek budete průběžně informováni.
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poplatky za popelnice na rok 2016 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí