Obec klokočná


 
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

Úhrada nájemného za pozemky v honitbě MS Světice
Honební společenstvo Světice oznamuje, že bude ve středu 21. 12. 2016 od 15:00 do 17:00 na OÚ Klokočná vyplácet nájemné vlastníkům pozemků v KÚ Klokočná v honitbě MS Světice
Zastupitelstvo obce Klokočná informuje, že na svém veřejném zasedání dne 21. 12. 2016 bude kromě jiného projednávat či schvalovat
Oznámení o provádění průzkumných prací
Obecní úřad Klokočná oznamuje, že v souvislosti s přípravou projektové dokumentace kanalizace a čistírny odpadních vod budou v obci v následujících týdnech probíhat práce související s geodetickým zaměřením obce a průzkumné vrty pro zjištění skladby podloží.
Přehled o štědrovečerních bohoslužbách v regionu
Centrum společných služeb Svazku obcí Ladův kraj vytvořilo na základě dotazů občanů přehled o štědrovečerních bohoslužbách v regionu.
BIOpopelnice a jejich distribuce občanům Klokočné
V průběhu měsíce března 2016 budou občanům obce Klokočná, kteří mají zaplacen poplatek za popelnici na směsný odpad, poskytovány sběrné nádoby na bioodpad o objemu 240 l.
Umístění 2 kontejnerů na bioodpad u hřiště u lesa
U mezideponie kompostárny u hřiště u lesa jsou umístěny dva kontejnery na bioodpad - BIOkontejnery. Kontejnery jsou určeny pro svoz biologického odpadu vzniklého z údržby veřejných prostranství obce i ze zahrad občanů a jiných ploch pokrytých vegetací.
Svoz bioodpadu ze zahrad
Občané obce Klokočná mohou využít možnosti svozu bioodpadu ze svých zahrad, který zajišťují TS Struhařov.
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poskytování dotací z rozpočtu obce Klokočná
Pro získání dotace z rozpočtu obce Klokočná je třeba se nově řídit Směrnicí č. 4/2015.
Poplatky za popelnice na rok 2016 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí